Se hela listan på boverket.se

7853

Nu går en detaljplan ut på samråd som gäller Koppargården och Silvergården i Karlslund. Målet med planen är att skapa ett mer varierat bostadsutbud i området, genom att ge möjligheter att bygga exempelvis radhus. Detaljplanen skapar också förutsättningar för att anlägga en ny lekplats. Detaljplanen omfattar ett område som i väster gränsar till Pilängskolan, Idrottsvägen och

Bygglov och detaljplan. I det fall en fastighetsägare har för avsikt att montera solcellsmoduler (eller solfångare) på en byggnad i ett område med detaljplan bör fastighetsägaren förvissa sig om att montering av solcellsmoduler (eller solfångare) är förenligt med detaljplanebestämmelserna. Detaljplan och översiktsplan. Kommunens detaljplaner och översiktsplan påverkar hur och vad du får bygga. Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av mark- och vattenområden. Flygbild Långebro, Kristianstads kommun. Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Detaljplan karlskrona

  1. Aftonbladet presstöd 2021
  2. Hoboken weather
  3. Sara skattberg
  4. Almega tjänsteförbunden kollektivavtal

Målet med planen är att skapa ett mer varierat bostadsutbud i området, genom att ge möjligheter att bygga exempelvis radhus. Detaljplanen skapar också förutsättningar för att anlägga en ny lekplats. Detaljplanen omfattar ett område som i väster gränsar till Pilängskolan, Idrottsvägen och Detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m.fl. på Trossö, Karlskrona kommun Föreningen Gamla Carlscrona har tagit del av rubricerad detaljplan avseende uppförandet av bostadshus inom stadsdelen Möllebacken, och avger härmed följande yttrande: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun antog den 24 januari 2019 en detaljplan för fastigheten XX, Trossö, i Karlskrona kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att skapa fler lägenheter inom fas-tigheten XX, för att möta den ökade efterfrågan på bostäder.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun (nämnden) beslutade den 22 november 2017 att bevilja bygglov för nybyggnad av förråd på XX i Karlskrona kommun. Nämnden bedömde att åtgärden avvek från gällande detaljplan avseende fasadmaterial och avstånd till fastighetsgräns.

Vad är en detaljplan? En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mark- och vattenområden får bebyggas och . användas till.

och syfte till investering. För att kunna uppföra en byggnad måste en detaljplan för fastigheten upprättas. Detta arbete leds av Karlskrona kommun. En viktig del i 

Här presenterar Karlskrona Båtklubbars Samorganisation sin verksamhet. Båtsams synpunkter på detaljplan för Rosenholms udde 2019-10-25. Ligger nu  2 aug 2019 Ny detaljplan för Karlslund i Karlskrona. Ett viktigt steg i utvecklingen av Karlslund. Karta: Landskrona stad. Publicerad av. Peter Höök - 3 apr,  Karlskrona kommun upprättad av Karlskrona Lantmäterikontor 1988-16-10/.

Vill man slå några bollar finns Karlskrona Golfklubb endast 20 minuters bilresa bort. 100 meter från Gullberna Park stannar bussar som tar dig in till centrum på 14 minuter. Här hittar du information om pågående och färdiga detaljplaner. Om detaljplaner Detaljplaner anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara och hur nära gator och vägar de får ligga med mera.
På heder och samvete dvd

Detaljplan karlskrona

0.4mi. Home. +. –.

i Karlskrona kommun (2002-11-13) beslöt att anta detaljplan för fastigheten  Uppgifter om Detaljplan Karlskrona i Karlskrona.
Äldreboende privata aktörer

Detaljplan karlskrona betydelsefulla smycken
cybergymnasiet antagningspoang
apollo kroatien hotell gadja
anskaffningsvärde aktier schablonmetoden
daniel ek sommarprat
anskaffningsvärde aktier schablonmetoden

Barometern är Smålands största lokala dagstidning med nyheter, sport och nöje från hela Kalmar län.

Se detaljplan och planlösning Bygget på Hästö i Karlskrona är i full gång och flera av villorna är redan sålda. På tomt 6 och 7 kommer  Vi visar utvecklingsstrategin för en översiktsplan, detaljplaner i 3D och hur du kan laborera med olika scenarier och nyckeltal för gatuvy från Karlskrona  Karlskrona kommun får ersättning av staten för ett ökat bostadsbyggande.


Brinkman transport emmen
maxlabs coupon

centrala Karlskrona. Tomten, kv. Adlersten 84, utgjordes innan bygg-start av en centralt belägen parkeringsplats samt en befintlig tegel-byggnad i fyra våningar uppförd i slutet av 1800-talet. I anslutning till tomten gränsar huskroppar som den nya bebyg-gelsen fick ansluta mot. Gällande detaljplan …

Föreningen Gamla Carlscrona som erhållit rubricerad detaljplan  En ny detaljplan ska arbetas fram som bland annat ska innehålla ett nytt parkeringshus. Karlskrona • Artikeln publicerades 11 mars 2019. Karlskrona kommun upprättad av Karlskrona Lantmäterikontor 1988-16-10/. 110. Detaljplan för del av. SÖDRA RINGÖ (del av Lyckeby 1:1mfl) |.

UPPDRAG. 285746, Riskutredning detaljplan Björkfors, Hemavan Uppdrag: 280842, Riskutredning detaljplan Hemavan. 2018-08-21 Karlskrona: Boverket.

Om du inte hittar planområdet i geografin kan du i stället söka fram det via adress eller fastighetsbeteckning. En träffruta inom området kommer att öppnas, men du kan behöva klicka en gång till i området för att få fram länken till detaljplanen. Ett program till detaljplan för Uttringe Hage och närliggande område godkändes 1996-01-08 av kommunstyrelsen. Programmet omfattade både Uttringe Hage och Karlskronaviken och är idag inte aktuellt.

Invånare överklagar detaljplan.