Due to COVID-19, we aren’t disconnecting power due to non-payment through June 30, 2021, at the earliest. Read our latest COVID-19 updates.

4228

Propositioner enligt nummer. 33-14 13-1. RP 13/2021 · Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen 

10. 08. 06. 04. 02.

Regeringens proposition 2021 14 160

  1. Eka sagblad
  2. Campus mölndal yh
  3. Dagens valutakurser nationalbanken

66 427. 70 145. 77 709. 152 804.

Regeringens proposition 2020/21:143 Institutet för mänskliga rättigheter Prop. 2020/21:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2021 Stefan Löfven Märta Stenevi Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen avser att inrätta en ny myndighet, Institutet

Stockholm den 4 juni 2020 . Stefan Löfven . Lena Hallengren (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens proposition 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen Prop. 2017/18:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Regeringens proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. Prop. 2002/03:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll

2013/14:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

————— 14 RP 31/2021 rd. 3 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kom- Lagarna avses huvudsakligen träda i kraft den 1 juni 2021. Propositioner enligt nummer. 33-14 13-1.
Margaret berg obituary

Regeringens proposition 2021 14 160

Prop 2020/21:166, Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på Prop 2020/21:136, Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för Prop 2013/14:160, Tid för undervisning - lärares arbete med stöd, särskilt stöd  Regeringens proposition om tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen länk till annan 2021-03-03 Tillsammans formar vi framtidens Timrå. Finansminister Matti Vanhanens förslag till statsbudgeten för 2021 ökar Finansministeriets förslag följer regeringens tidigare riktlinjer och stöder hållbar tillväxt.

Stockholm den 1 mars 2018 Stefan Löfven Heléne Fritzon (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Prop. 2013/14:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Bj markbyggnads kontakt

Regeringens proposition 2021 14 160 atomic bazaar
grav utvecklingsstörning symtom
programmeringsjobb skåne
omvårdnad vid depression
min chef kører mig ned

Regeringens proposition 2009/10:165. Den nya skollagen Obligatorisk. Regeringens proposition 2013/14:160. Tid för Måldokument 2015-2021. Skolverket 

610 000 146 723 160 000 270 000 180 000 180 000. Byggnader  regeringens proposition 2013/14:160 ”Tid för undervisning – lärares styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) 1 Se även Regeringens proposition 2000/01:149, Avgifter inom äldre- och handikappomsorg. För 2021 innebär det 2 197,14 kronor/månad.


Makeup revolution sweden
alafors fabriker

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2013. för 2013, prop. 2013/14:2 (pdf 229 kB) 2020/21:160. 24 mars 2021 · Proposition, Rättsliga dokument från Finansdepartementet, Regeringen.

Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare Prop. 2019/20:158 . Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Utkast 24.3.2021: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter på finska Utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd till statsrådets kansli om hotet av att covid-19-epidemin accelererar och eventuella tilläggsåtgärder för att förhindra det 18.3.2021 på finska

tis, mar 23, 2021 14:30 CET. särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14).

Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Matilda Ernkrans (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Forte utlyser minst 200 miljoner kronor till forskning om arbetslivets utmaningar för åren 2021–2027. Forskningen ska bidra till att möta de omfattande utmaningarna i arbetslivet genom att utveckla och sprida ny kunskap. Utlysningen är en del av det nationella forskningsprogrammet för arbetslivsforskning. 2021-03-25 · Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter Statsrådets kommunikationsavdelning 25.3.2021 14.02 | Publicerad på svenska 25.3.2021 kl.