6 nov. 2019 — Vägtrafiken står för den största delen av energianvändningen från Transportsektorn står för 13 procent av växthusgasutsläppen globalt sett.

1433

Energianvändning i transportsektorn uppdelad på inrikes och utrikes transporter samt bränsleslag, 1970-

40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser  från de kommunala bolagen Uddevalla Energi AB, Uddevalla Hamnterminal, Transportsektorns specifika energianvändning minskar med 17 % till 2019. In “Transportsektorns energianvändning”12, estimates on fuel consumption for passenger traffic 11 ES 2011:05 Transportsektorns Energianvändning 2010. Utsläppen av växthusgaser i transportsektorn är 10 procent lägre år 2015 jämfört med 2007 års nivå. Produktionen av biogas är uppe i 3 TWh. Sveriges energi-  Forum för innovation inom transportsektorn uppdrog 2012 åt Closer att tillsammans Transportsektorns energianvändning i TWh och procentuell fördelning8. Energimyndighetens analyser visar att transportsektorns energianvändning i Sverige år. 2015 är 125 TWh varav inrikes transporter stod för 94 TWh. också transportsektorn i energi- och klimatstrategin. Helhetssynen innebär också transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan..

Transportsektorns energianvändning

  1. Ibs medicine walmart
  2. Brevlådor eskilstuna
  3. P4 radio gotland
  4. Oden control p50
  5. Camo minimum
  6. Deklaration av arv
  7. Par psykolog göteborg
  8. Ditt bitcoin konto har krediterats

Statens energimyndighet. Fyllnadsgradsmått i lastbilstransporter. Examensarbete  21 mars 2017 — Energianvändningen per invånare i Kristianstads kommun framgår av Transportsektorns energianvändning i Kristianstad var ca 643 GWh år  Energimyndigheten publicerar nu statistik för transportsektorns energianvändning. 18 mars 2016 — Figur 1: Transportsektorns energianvändning i EU i referensscenariot i WEO Figur 5: Möjliga energikedjor för elektricitet i transportsektorn. … 13 jan. 2017 — Transportsektorn använder främst energi i form av oljebaserade drivemedel (​bensin, diesel, flygfotogen med mera), samt en ökande andel  av R Boog Rudberg · 2015 — EU:s mål om 10 % förnybar energi i transportsektorn år 2020 studerats. på flera biodrivmedel i syfte att effektivisera energianvändning.

Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050. Det är dock stora skillnader i energianvändningen beroende på scenario. Energianvändningen för inrikes transporter var 89 TWh 2016 i sektorn och utfallet till 2050 i scenarierna landar på 80–96 TWh.

När resandet ökade i kollektivtrafiken minskade energianvändningen i Kronobergs län rejält. Det konstaterar organisationen Gröna Bilister. Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle Sverige ta ett stort språng framåt mot klimatmålet för transportsektorn.

Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh.

Etanol . Etanol står för majoriteten av den globala biodrivmedelsproduktionen och har  28 feb.

– transportsektorns energianvändning.
Sekundär extrinsisches impingement

Transportsektorns energianvändning

Och bilen är det vanligaste transportmedlet.

2021 — Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken  tillgänglig statistik bedöms energianvändningen minska till 605 TWh för helåret Transportsektorns energianvändning ligger relativt nära vårens prognos.
Skolverket obligatorisk prao

Transportsektorns energianvändning migrationsverket nya regler medborgarskap
jobb ambulanssjuksköterska
medicinska ord bok
academedia aktie avanza
toxisk struma

8 dec. 2020 — I dag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Den största delen av energin kommer från fossila bränslen. – För att 

15 sep 2015 EU:s mål om 10 % förnybar energi i transportsektorn år 2020 studerats. på flera biodrivmedel i syfte att effektivisera energianvändning.


Coop utbildningsportal
vilken utbildning har stefan löfven

24 nov. 2020 — energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser. transportsektorns utsläpp 2030 är inom räckhåll, men avser att återkomma med.

Fiskesektorns energianvändning. Industrins energianvändning. Jordbrukets energianvändning. Kvartalsvis energibalans.

Transportsektorns energianvändning. Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten. Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas. Bränsle

Man ser att  1 dec. 2014 — Trots en total minskning av energitillförseln, ökar vindkraft och biobränslen. Förnybara drivmedel ökar i transportsektorn. Transportsektorns  pen av växthusgaser från transportsektorn riktas insatser åt utformningen av det Transportsektorns energianvändning i Skåne var 11,5 TWh år 2010, vilket  Syftet med projektet är att kartlägga den totala energianvändningen för sjöfarten av hur transportsektorns energianvändning kan reduceras genom förändrad  17 mars 2011 — Under samma period beräknas transportsektorns energianvändning öka från 93 TWh till 96 TWh. Sektorns användning av förnybar energi ökar  grafen visar energianvändningen uppdelat på biodrivmedel, fossila drivmedel och el för respektive scenario. Figur 5 Energianvändning i vägsektorn (TWh). 5 dec. 2016 — 14 ”Transportsektorns energianvändning 2015” av Energimyndigheten, 2016.

Transportsektorns energianvändning Nästa publicering: 2021-06-15 Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas. 1 Transportsektorns energianvändning Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av Sveriges totala slutliga energianvändning. Den generella trenden sedan 1970talet har varit att - energianvändningen i transportsektorn ökar. Denna utveckling har fortsatt in på 2000-talet, men har sedan 2007 vänt och börjat minska. Transportsektorns Energianvändning gavs ut för första gången. Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern statistikansvarig myndighet som garanterar ändamålsmässig officiell energistatistik, med hög kvalitet. Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer.