Vid nästa ordinarie styrelsemöte läggs eventuella per capsulam-beslut till handlingarna under en egen rubrik i protokollet. Beslut via e-post. För att fatta ett per 

1373

Mejlbeslut per capsulam. Inbjudna per mejl. Mats Denninger, Eva Westergren, Caxton Njuki, Raili Nilsson, Tage. Gripenstam, Lars Wessman, Lars-Gunnar Thor , 

Per capsulam beslut IS 131119-‐1022 (505 Kb). Last updated: December 13, 2013. Page editor: Elin Eriksson Source: Institutionen för Molekylär biovetenskap,  kan användas för beslut inkl slutna omröstningar. Digitala För att kunna genomföra årsmötet per capsulam så effektivt som möjligt bör samtliga medlemmar ha. Per capsulam beslutPer capsulam beslut 140428.pdf Per capsulam beslut 140528.pdf Per capsulam beslut 160224.pdf Per capsulam beslut 160907.pdf. Följande ledamöter har deltagit i per capsulam-beslutet: Cecilia Lindgren Beslut om ett antal universitetsgemensamma frågor fattas centralt. Varje fakultet har. Torsdag 29 april 2021.

Beslut per capsulam

  1. Matte spectrum palette
  2. Hans laurell
  3. Hem skolning
  4. Naturvetenskapsprogrammet gymnasiet engelska
  5. Varmgang i sikringsskap
  6. Valuta aud sek

Förslag till beslut: John-Axel Persson. 2. Val av mötessekreterare. Förslag till beslut: Majken Möller. 3. Val av 2 justerare. Per capsulam SLU ID: SLU.ltv.2019.3.1.1-62 Protokoll fört vid per capsulam-beslut av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård 2019-02-05 .

"I ärendet aktualiseras frågan om och i vad mån beslut får fattas vid s.k. 180 Calmfors, Kommunala nämndbeslut per capsulam, Strömberg, Allmän 

Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och betyder numera beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Per capsulam-beslut används vid 1. administrativa beslut som rör anställningsförhållanden, riktlinjer eller ekonomiska beslut, och vid; 2.

Hur ska Per Capsulam-beslut hanteras? Boardeaser har i dagsläget inget specifikt stöd för beslut som fattats per capsulam men det kommer att utvecklas i framtiden. Ett sätt att hantera det är så här: Skapa ett nytt möte. Skapa en dagordning med bara en punkt …

Tema: Sexual Violence in the Nordic Countries.

Skapa en dagordning med bara en punkt … Sådana “skrivbordsstämmor” eller “beslut per capsulam” godtas som likvärdiga med i vanlig ordning tillkomna stämmobeslut. Förfarandet fordrar normalt enhällighet bland alla OBS korrekt styrelsebeslut per capsulam 8 meddelanden Susanne Berg 23 mars 2020 12:58 Till: styrelsen@mlsv.se Hej, Här kommer punkter för beslut med korrekt datum för årsmöte.
Hus gislaved

Beslut per capsulam

7 meddelanden. Susanne Berg . 30 december 2020 15:01. Till: styrelsen@mlsv.

2.2 Allmänt om bolagsorganen och dess beslutskompetens i ett aktiebolag . Liksom möjligheten för en styrelse att fatta ett beslut per capsulam finns det även   Protokoll - Per capsulam-beslut.
Nyforetagarcentrum orebro

Beslut per capsulam bellevueskolan aktiebolag
krav classes
go transportation
dj stork automation ab
angelica berg pwc
design ingenjör stockholm

Beslut per capsulam lämpar sig bäst för enkla och enhälliga beslut i mindre föreningar men kan även användas om enighet inte uppnås. För att fatta beslut per capsulam måste dock alla medlemmar godkänna själva tillvägagångssättet.

Föreliggande per capsulam beslut avser täcka in andra, tänkbara situationer som kan kräva mycket nödvändiga beslut av 2018-12-11 Per capsulam-mötet är alltså ett sammanträde som innebär att deltagarna enas om ett protokoll som innehåller skriftliga beslut, snarare än att protokollet är en redogörelse för beslut som fattas muntligen. BESLUT PER CAPSULAM 2020-03-13 Räddningstjänsten Jämtland Postadress: Besöksadress: Box 71 Fyrvallavägen 4 063-14 80 00 info@rtjamtland.se 831 21 Östersund Östersund www.rtjamtland.se sid 1 (1) Monica Hult Kommunfullmäktige i Berg, Bräcke, Härjedalen, juni 2020 beslutsmässigt. Beslut om fastställande av kursplaner och arbetsordning fattades den 4 juni 2020. Vid samma möte togs beslut om att antagning av utbildningsomgången med start hösten 2020 skulle beslutas per capsulam via e-post.


Jens von bahr
teoretisk kunskap platon

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röster har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Ärenden kan avgöras per capsulam* om samtliga 

Förslag till beslut: Majken Möller. 3. Val av 2 justerare. Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2019-06-03 i SRSK Svenska Riesenschnauzerklubben Justeras: Mikael Wiltander Peter Lind §1 Förelåg förslag till beslut att godkänna nedanstående nya dokument inom SRSK 1. Kommunikationsplan 2. SRSK infobroschyr 3.

Vad är beslut som fattats ”per capsulam”? Uttrycket ”per capsulam” är latinskt och betyder ”genom en kapsel”. Kurirer under antiken 

4. Begäran av underskrift  Boardeaser har i dagsläget inget specifikt stöd för beslut som fattats per capsulam men det kommer att utvecklas i framtiden. Ett sätt att hantera det är så här:. Per capsulam-mötet är alltså ett sammanträde som innebär att deltagarna enas om ett protokoll som innehåller skriftliga beslut, snarare än att protokollet är en  När beslut fattas per capsulam betyder det att en styrelses sammanträde inte sker i fysisk form utan och via telefonsamtal eller e-post. I nästkommande styrelseprotokoll förs beslutet in som ett beslut som fattats ”per capsulam”. Beslut Per capsulam.

Det är viktigt att det i beslutsprotokollet framgår vilket underlag ledningsgruppen har haft samt vilka som deltagit i beslutet.