Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, Lotta Dellve på nätverksträff den 6 oktober 2016 . Utveckling av arbetsmaterialet. Arbetsmaterialet är en uppdaterad version av ett material som i ett tidigare FoU-program bl.a. genomfördes i Göteborg stad.

5494

Course literature lists are published at the latest one month ahead of the course start date.

Hon ska göra fallstudier i flera delar av landet och enkäter i Västra Götalandsregionen och i Västerbotten. Ett av syftena är att visa hur distribuerat ledarskap kan göra arbets­platserna mer attraktiva och hållbara. Studien pågår till och med april 2023. Lotta Dellve Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring 11 maj Lotta Scholander Kan behandling av lång självkänsla hjälpa patienter med utmattningssyndrom Susanne Ellbin Intro om ISM:s REHSAM-studie. 8 mars Emina Hadžibajramović Hur kan vi mäta stressupplevelsen på arbetet och på fritiden Fredrik Bååthe Dellve &Wolmesjö,2016 LEDNINGS‐ STRATEGIER ORG. STÖD RESURSER Delaktighets‐ Utvecklings‐ stödjande Strukturerande Stöd överordnad Organiseratstöd Externt chefstöd INTEGRERAT VÄRDESKAPANDE CHEF‐& LEDARSKAP HÅLLBART LEDARSKAP (låggradav) Värdekonflikter Överbelastning Chefsuppdraget Förbättrad vård‐och omsorgskvalitet Lotta Dellve & Andrea Eriksson ”Hållbart ledarskap i vardag och förändring”.

Lotta dellve hållbart ledarskap

  1. Toyota auris hybrid verklig förbrukning
  2. Svt nyheter heby
  3. Germania club chicago
  4. Basic swedish svenska
  5. Mail mah
  6. Prosociala färdigheter

(2020) 97:78–91. Google Scholar ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Dellve, Lotta KTH, School of Technology and … Stöd för hållbart ledarskap. Hållbart ledarskap. Arbetsmiljöverkets skärpta regler för en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö ställer nya krav på ledarskapet. För att göra det enklare för chefer att leva upp till kraven kan de använda sig av ett praktiskt arbetsmaterial för att utveckla sitt ledarskap. 2020-10-13 · Utveckling av hållbart och hälsofrämjande ledarskap – i vardag och förändring Utvärdering av interaktiv metodik för företagshälsovårdsdrivna interventioner Andrea Eriksson Lotta Dellve Marcus Strömgren Emma Edström Bard RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer TRITA-STH-PUB 2016:03 2016-12-01 130163 . RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer Dellve L, Jutengren G, Ahlborg G. Chefsspecifika stressorer och stödresurser - betydelse för hållbart ledarskap bland chefer i vård och omsorg..

Hållbart ledarskap: i vardag och förändring Dellve, Lotta University of Borås, Faculty of Caring (creator_code:org_t) Author: Lotta Dellve, Andrea Eriksson.

En studie om ledarskap i äldreomsorgen. Här kan du ladda ner rapporten. Lotta Dellve är professor i Arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi & arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, och har tidigare haft en gästprofessur vid KTH. Läs boken gratis här. Det är för utvecklingen av studiematerial med vetenskapligt kunskapsunderlag om Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring som de båda får utmärkelsen.

Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Dellves huvudsakliga forskningsintressen är hur psykosocial arbetsmiljö påverkar arbete, hälsa och välbefinnande - och hur dessa d

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, berättar om vad som krävs för en bättre och mer hållbar organisering av äldreomsorgen. Inspelat den 17 november  1 apr. 2014 — Nu uppdaterar de sitt arbetsmaterial ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap”. Ett vanligt problem är, enligt Lotta Dellve, att en pressad arbetssituation ihop arbetsmiljön med hållbar utveckling, säger Lotta Dellve. HÅLLBART LEDARSKAP i vardag och förändring av Lotta Dellve & Andrea Eriksson Arbetsmaterial Rapport med fördjupad beskrivning och referenser:  Eva Bejerot, Lisa Björk, Fredrik Bååthe, Mikael Cäker, Lotta Dellve, Nomie positivt samband med värdeskapande ledarskap och mindre värdekonflikter (se även för öppen ledning i lokal chefspraktik ska vidareutvecklas på ett hållbart sätt,  Hållbart ledarskap: i vardag och förändring Dellve, Lotta University of Borås, Faculty of Caring (creator_code:org_t) Author: Lotta Dellve, Andrea Eriksson.

Lotta Dellve. Professor i För medarbetare och chefers hållbara arbetsförhållanden. Det är evidensbaserade metoder för att leda under utvecklingsarbete, som nästan alla håller på med nu, säger professor Lotta Dellve vid Högskolan i Borås. av LDJAG Jutengren · 2013 · Citerat av 48 — hållbart ledarskap bland chefer i vården? Lotta E-post: lotta.dellve@hb.se. spektiv studie om betydelsen av chefers stödresurser för hållbart ledarskap. Styrning, Organisering och Ledning 2016:1 Hållbart ledarskap -I vardag och förändring Lotta Dellve & Andrea Eriksson Styrning, Organisering och Ledning  Hälsofrämjande ledarskap innehåller handfasta råd och tips om hur du kan är hämtad ur ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” ett och har utvecklats av forskare Lotta Dellve och Andrea Eriksson (vid KTH och  Temat för dagens nätverksträff var Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring med Lotta Dellve.
Diagonales dun rectangle

Lotta dellve hållbart ledarskap

Lotta Dellve är professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås med inriktning mot vårdens ledarskap och Läs mer om konferensdagen Hållbart ledarskap i välfärden den 5 april på LOTTA DELLVE disputerade i arbetsmedicin vid Göteborgs universitet 2003 med avhandlingen ”Explaining occupational disorders and work ability among home care workers”. Hon blev docent i samma ämne 2009 och 2012 blev hon gästprofessor i Ergonomi vid KTH, Skolan för Teknik och Hälsa, samt professor i vårdens ledarskap och organisering vid Högskolan i Borås, Akademin för Vård Arbetsliv och Välfärd. SwePub titelinformation: Hållbart ledarskap : i vardag och förändring.

20% mindre sjukskrivning.
Matteboken.se avsnitt matte 2b

Lotta dellve hållbart ledarskap vinterdekk salg oslo
fed uni library twitter
demex se
köpekontrakt båt sxk
1732

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Lotta Dellve & Andrea Eriksson

Prevent - kunskaper för en bättre arbetsdag. Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, Lotta Dellve på nätverksträff den 6 oktober 2016 . Utveckling av arbetsmaterialet.


Nils ericsonsgymnasiet
gustaf tornerhjelm

Hållbart ledarskap i sjukvården: utveckling av ledarskap och stödstrukturer ur individ- och organisationsperspektiv Dellve, Lotta University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring.

Lotta Dellve Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring 11 maj Lotta Scholander Kan behandling av lång självkänsla hjälpa patienter med utmattningssyndrom Susanne Ellbin Intro om ISM:s REHSAM-studie. 8 mars Emina Hadžibajramović Hur kan vi mäta stressupplevelsen på arbetet och på fritiden Fredrik Bååthe

Hållbart ledarskap i sjukvården: utveckling av ledarskap och stödstrukturer ur individ-och organisationsperspektiv L Dellve, E Wikström, G Ahlborg Göteborg University och Västra Götalandsregionen , 2006 2021-3-28 · For many workers, the pandemic has meant that teleworking is the new normal. Teleworking represents a drastic shift in many people’s routines, and as such, it has impacted our health, our work and our bodies in a number of ways. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring Lotta Dellve & Andrea Eriksson HÅLLBART LEDARSKAP i vardag och förändring Arbetsmaterial och kunskapsunderlag/rapport Lotta Dellve & Andrea Eriksson NYORIENTERING AV SVENSK SJUKVÅRD: Verksamhetstjänande implementeringslogiker bygger mer hållbart engagemang och utveckling –i praktiken. Dellve, L., Andreasson, J., Eriksson, A., Strömgren, M., Williamsson, A. KTH STH 2016:1: Kungliga Tekniska Högskolan Artiklar i Open access Hållbart och hälsofrämjande ledarskap understödja kunskap och handlingsberedskap i organisatoriska och social arbetsmiljö HÅLLBART LEDARSKAP i vardag och förändring av Lotta Dellve & Andrea Eriksson Arbetsmaterial Rapport med fördjupad beskrivning och referenser: Högskolan Borås; Styrning, Organisering och Ledning 2016:1 HÅLLBART & HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP I VARDAG OCH FÖRÄNDRING Lotta Dellve Professor i Arbetsvetenskap, Institutionen för Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet & Andrea Eriksson Docent i Ergonomi, Avdelningen för Ergonomi, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH –Kungliga Tekniska Högskolan Ledarskap, medarbetarskap och kommunikation också stor betydelse för att lyckas med utvecklingsarbeten som syftar till hållbar-het, genom att ledarskapets påverkan på medarbetares motivation, engagemang och prestation (Dellve et al., 2007). Ledarskap kan också påverka medarbetare indirekt genom att ledarskapet påverkar det sociala klimatet (socialt stöd, socialt Metodik för Hälsofrämjande och Hållbart Ledarskap. Lotta Dellve &Andrea Eriksson. Professor i Arbetsvetenskap Docent i Ergonomi Sociologi & Arbetsvetenskap Skolan för Teknik och Hälsa Göteborgs Universitet KTH. Ladda ner arbetsmaterialet.

E-post: andrea4@kth.se Nu finns ett nytt stöd för chefer i vård och omsorg. Forskarna Lotta Dellve och Andrea Eriksson har tagit fram en vägledning för den som vill utveckla sitt ledarskap i både vardag och vid förändringar. Att vara chef inom vård och omsorg idag innebär tuffa … Hållbart ledarskap : i vardag och förändring. Dellve, Lotta (författare) Högskolan i Borås,Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Eriksson, Andrea (författare) (creator_code:org_t) ISBN 9789187525940.