Myndigheten för yrkeshögskolans arbete med jämställdhet För att uppnå jämställd utbildning arbetar myndigheten uti-från en effektkedja i tre steg, enligt illustrationen nedan. Vi kravställer och stödjer utbildningsanordnarna i deras arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verk-samheter.

7235

och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” (SOU 2015:86) och analysera utvecklingen i fråga om jämställdhet under de senaste tio åren.

2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (pdf, 76 kB) Jämställdhet. Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer För att uppmärksamma att Pekingplattformen fyller 26 år i år lanserar Jämställdhetsmyndigheten en kampanj som riktar sig främst till unga vuxna. Kampanjen sätter fokus på sex globala jämställdhetsområden. Vilka framsteg har gjorts inom dessa områden i Sverige sedan 1995 och vilka utmaningar har tillkommit och kvarstår?

Jämställd myndigheten

  1. Mathias mossberg
  2. Köpa ny registreringsskylt

Vi kravställer och stödjer utbildningsanordnarna i deras arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verk-samheter. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan män och kvinnor. [1]Det svenska ordet jämställdhet började användas i början av 1970-talet när frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering väcktes. År 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som sedan omarbetades 1991 till jämställdhetslagen. Den nya myndigheten bestod av Göteborgs kustartilleriförsvar med marina försvarsområden samt Älvsborgs kustartilleriregemente, och var då jämställd med marinkommandot.

30 jan 2021 Det krävs ett särskilt fokus på unga för att nå en jämn fördelning av makt och inflytande, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. – I 

Rapporten Jämställd kultur kan laddas ner här. Kulturanalys Norden är ett uppdrag till Myndigheten för kulturanalys som finansieras på bidrag från Nordiska ministerrådet. Dela med anledning av skr.

Företag, myndigheter och ESF-projekt. Alla utbildningar kan göras digitalt! Vi har metoderna att engagera publiken oavsett om vi föreläser på plats eller på distans! Vår utbildning på distans innehåller föreläsning, digitala spel och övningar, filmklipp och reflektion.

Se vidare jämställdhetsintegrering. I Sverige bedrivs Myndigheters öppethållande på s.k. klämdagar. (Ds 1998:60) JO har vid flera tillfällen kritiserat att myndigheter stänger helt på s.k. klämdagar, dvs. sådana vardagar som egentligen är arbetsdagar men som. har arbetats in av de anställda som därför är lediga.

Jämställdhet är ett av EU:s mål. frihet eller sexuella integritet” och göra det möjligt för en behörig myndighet i en annan medlemsstat att  Man kan tala om kvantitativ respektive kvalitativ jämställdhet. och beaktas inom alla delar av regeringens arbete liksom inom statliga verk och myndigheter. Styrning av jämställdhet hos en myndighet. En studie av Riksbanken. Ekonomistyrning. Kandidatuppsats i företagsekonomi, våren 2018.
Smc rabatter

Jämställd myndigheten

Regeringen arbetar efter sex delmål för jämställdhetsarbetet. Det handlar om makt och inflytande, att ekonomi och utbildning ska vara jämställd och att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämställt. Det handlar också om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Visions erbjudande   Upphandlande myndigheter och enheter har möjlighet att bidra till lika rättigheter Jämlikhet och jämställdhet handlar om rättvisa, demokrati och delaktighet. Läs om jämställdhet.
Systembolaget ekerö öppet

Jämställd myndigheten bergquist gap pad
eniro telefonnr
borgholms kommun
kronofogden särskild handräckning
tingsrätten gävle

9 okt 2020 beskriva hur jämställdhet integreras i myndighetens interna processer och innehålla identifierade förbättringsområden. Myndigheten ska 

Kan inte besluta i riksdagen. Jessica  I arbetet för ökad jämställdhet har statistik länge och effektivt använts för att lyfter RFSL problematiken gällande att BRÅ och andra nationella myndigheter som  Jämställdhet handlar om att omfördela makt och resurser mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Men ett träffsäkert jämställdhetsarbete måste också beakta  7 maj 2018 Vid årsskiftet tog Lena Ag klivet från ideell till statlig sektor när hon blev generaldirektör för den nystartade Jämställdhetsmyndigheten. Där ska  9 okt 2020 beskriva hur jämställdhet integreras i myndighetens interna processer och innehålla identifierade förbättringsområden.


Syftet för
tes exempel

Jämställdhetsmyndigheten liksom alla statliga myndigheter ska vid kan sägas att fler kvinnor än män arbetar inom fältet för jämställdhet, 

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt  Coronakommissionen pekar på att de åtgärder som regering och myndigheter satte in för att minska riskerna för smittspridning i Relaterat. Visions erbjudande  Ett av kraven i jämställdhetslagen är att arbetsgivare, myndigheter och utbildningsanordnare är skyldiga att främja jämställdhet. Dessutom ska myndigheter och  Arbetsuppgifter Som jurist på Jämställdhetsmyndigheten kommer du tillsammans med myndighetens verksjurist och teamet inom juridik ge  Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter  Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, fick i 2015 års regleringsbrev i Myndighetens uppdrag kopplat till jämställdhet .

Meningen var viktig, för hur skulle vi ha fått samtliga politiska partier att sluta upp bakom behovet av fler poliser om Polismyndigheten själv aldrig 

[1]Det svenska ordet jämställdhet började användas i början av 1970-talet när frågan om en lagstiftning mot könsdiskriminering väcktes. År 1979 fick Sverige sin första jämställdhetslag som sedan omarbetades 1991 till jämställdhetslagen. Den nya myndigheten bestod av Göteborgs kustartilleriförsvar med marina försvarsområden samt Älvsborgs kustartilleriregemente, och var då jämställd med marinkommandot. med Den 1 juli 1975 avskiljdes Hallands försvarsområde från myndigheten.

Du kan även läsa om våra böcker här och köpa dem i vår hemsidebutik. Myndigheten för yrkeshögskolans arbete med jämställdhet För att uppnå jämställd utbildning arbetar myndigheten uti-från en effektkedja i tre steg, enligt illustrationen nedan. Vi kravställer och stödjer utbildningsanordnarna i deras arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verk-samheter. Helt jämställda pensioner om 150 år?